ИНДИВИДУАЛНА ДИАМАНТЕНА СКЕНЕР ТЕРАПИЯ:

Първичен преглед с изготвяне на картон – 130 лв.
Контролен преглед – 90 лв. 
Терапия – 30 лв.
Ако желаете да закупите Вашите лични честоти за излекуване носете флашка.
Лична Терапевтична програма – 250 лв.

ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ НА ДЕЦА:

Първичен преглед 50 лв.
Изготвяне на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Вторичен преглед 40 лв.
Поддържане на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Абонаментно месечно обслужване – 4 прегледа – 100 лв.

Извънредни (спешни) прегледи за деня:
Първичен преглед 60 лв.
Вторичен преглед 50 лв.

Прегледи в почивни и празнични дни: 
Първичен преглед 60 лв.
Вторичен преглед 50 лв.

ПСИХИАТРИЧНО И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА:

Индивиадуална психиатрична терапия
Терапия на хиперактивно поведение – 50 лв.
Терапия на депресивни състояния – 50 лв.
Терапия на емоционални проблемни състояния – 50 лв.
Терапия на ненаркотични зависимости – хранителни, хазарт, интернет – 50 лв !

Индивидуална психотерапевтична сесия – 50 лв.

ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ:
Първичен преглед 60 лв.
Изготвяне на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Вторичен преглед 50 лв.
Поддържане на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Извънредни (спешни) прегледи за деня
Първичен преглед –  70 лв.
Вторичен преглед – 60 лв.

Прегледи в почивни и празнични дни 
Първичен преглед – 70 лв.
Вторичен преглед – 60 лв.

ПСИХИАТРИЧНО И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ:

Индивиадуална психиатрична терапия
Терапия на наркотични зависимости – алкохолизъм, наркомании и др. – 50 лв.
Терапия на ненаркотични зависимости – хранителни, хазарт, интернет – 50 лв.
Терапия на депресивни състояния – 50 лв.
Терапия на емоционални проблемни състояния – 50 лв.
Терапия на биполярно афективно разстройство – 50 лв.
Фамилно консултиране – 80 лв.
Индивидуална психотерапевтична сесия – 50 лв.

Абонаментно месечно индивидуално обслужване :
4 седмици x 1 прегледа – вместо 200 лв. –  160 лв.
4 седмици x 2 прегледа – вместо 400 лв. – 300 лв.
4 седмици x 3 прегледа – вместо 600 лв.- 450 лв.

Абонаментно месечно фамилно консултиране :
4 седмици x 1 прегледа – вместо 320 лв. – 280 лв.
4 седмици x 2 прегледа – вместо 640 лв. – 550 лв.
4 седмици x 3 прегледа – вместо 960 лв. – 800 лв.

ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ТЕРАПИЯ:
Уважаеми пациенти, поради големия интерес за консултиране на различни здравословни проблеми и тяхната хомеопатична терапия от началото на 2012 година, Ви предлагам интернет консултиране през електронната ми поща и през Skype (Skype име – doctor_ivo1). Цената на консултирането и назначаването на терапия е 50лв.  Запитване можете да направите през „формата за контакт

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: чрез банков превод и пощенски запис.