Анорексия, булимия и депресия


През годините съм подкрепил толкова много хора в битката с анорексията и булимията, че прецених че е време да споделя опита си в терапията на тези заплашващи живота психически страдания. Постигнатите успехи се дължат на позитивната психотерапия и моята подкрепа в посока на това човека да се обърне с любов към себе си, както и хомеопатичната терапия, която придружава терапията. Четири от пет пациента потърсили помощта ми за справяне с тези проблеми са жени. Може би модата, желанието да изглеждат като манекените от модния подиум и телевизията, както и стресовия начин на живот, тласкат голяма част от дамите към неестествен начин на хранене и живот в страдание и самоизтезание. Стига се до там, че дори изглеждащи прекрасно в очите на околните, те се чусвтват „огромни” в собствените си очи. Стига се до силен страх от напълняване, който не се редуцира с намаляване на теглото. Нарушаване на собствената картина на тялото в смисъл на окарикатурено собствено възприемане. Например въпреки значителното отслабване да се възприема като твърде пълен. Загубва се повече от 25% от нормалното тегло. Психогенното слабеене е болест, която се среща във всички страни по света. Анорексията се появява почти изключително по времето на пубертета и около 25 годишна възраст при жените.

anoreksia 1

 Нека видим как медицината вижда тази група заболявания: Под Анорексия нервоза или психогенно слабеене, се разбира онова намаляване на теглото, което е следствие на отказ от хранене и/или хронично повръщане. Болестта започва предимно в пубертета и почти само при момичета. Булимия е болестно състояние със следните критерии:

1. Повтарящи се атаки от булимия /поглъщане на големи количества храна за късо време, обичайно за по-малко от 2 часа.

2. Най-малко три от следните симптоми:- Поемане на висококалорични, леснопоглъщащи се храни по време на булимичната криза.- Безразборно поемане на храна по време на булимичната криза.- Завършване на булимичната криза с появата на леки оплаквания, сън, самопредизвикано повръщане или постигнато с помощта на нещо друго.- Повтарящи се опити за редукция на теглото чрез строги диети, повръщане или с помощта на релаксативи или диуретици.- Чести колебания в теглото с разлики повече от 5 кг, получени чрез гладуване, респ. чрез увеличено хранене.

3. Нарушаването на храненето е съзнателно. Едновременно с това се появява страх, че ще се загуби волевият контрол върху поведението при хранене.

4. Депресивно настроение и малоценностни мисли след една булимична атака.

5. Булимичните епизоди не са в рамките на анорексия невроза или като следствие от друго телесно заболяване.
Какво забелязвам при контакта с тези хора. Като ранни симптоми на анорексията се откриват често, забележими поведенчески промени. По отношение на другите може да се стигне до отдръпване и изолация. По отношение на определени храни може да се развие отблъскване и отвращение. Изведнъж може да се появи страх, че телесното тегло не е вече под контрол

От психоаналитична гледна точка гладуването е вид наказание за лоша съвест. Тази симптоматика се разглежда като несъзнавана протестна реакция на негативизъм. Някои терапевти виждат като основен конфликт при анорексията амбивалентното отношение на жената към половата си роля. Други считат, че анорексиците стават жертви на собствените си идеали: по-малкото тегло е по-здравословно от свръхтеглото, аскетичността изостряла ума, телесната слабост трябва да се противопостави на закаления дух и др.

Тук ще изложа и своето мнение по въпроса. При психогенното слабеене се касае за заболяване не толкова на отделен човек, колкото за заболяване на цялото семейство, където боледуващия е само носител на симптома. Чрез своя симптом, той дава външен израз на това, от което страда цялото семейство, но никой не може и не желае да го каже гласно. Семействата на анорексиците са често т. нар. „интактни” семейства с осигурени финансови взаимоотношения. Типични за тях са значението на реда, чистотата, вежливостта и успеха. Говоря за тип „аскетично” семейство. Отношението към тялото, чувствителността и сексуалността е подчертано еднопосочно – то не толерира чувствените, нагонни наслади и нежността. Любовта се оценява само като постижение и добро поведение. Липсва времето един за друг. Контактите вън от семейството липсват. В противовес доминират концепциите: „Първо работата, след това удоволствието”, „Ако можеш нещо, значи си нещо”, „Каквото се сложи на масата, трябва да се изяде” и „Какво ще кажат хората…”.

 anoreksia 2

Като подрастващи с тенденция за отделяне от родителския дом тези млади хора попадат в един конфликт между това, което са научили в дома и собствените си желания и нагласи. Пътят към телесните симптоми за тях е една демонстрация на автономност.

Така психотерапевтично погледнато, психогенното слабеене не е толкова болестно безапетитие или стратегия на бягство, а по-скоро една способност да се обърне внимание по забележим начин на нещо в себе си или нещо около себе си.
Силата на хомеопатията съчетана с психотерапията е в посока на невероятно добро справяне с емоционалните, психични и поведенчески проблеми на хората страдащи от анорексия и булимия.

Ето имената на няколко от използваните медикаменти:

• HYDRASTIS CANADENSIS

• LYCOPODIUM CLAVATUM

• CONIUM MACULATUM

• MANGANUM METALLICUM

Преценката за това кой от тях може да бъде предписан зависи изцяло от моята професионална преценка и опит като лекар-хомеопат и психиатър. Изключително добрите резултати в терапията на анорексия и булимия ми дават основание да предложа тази подкрепа на все повече хора и техните семейства страдащи от този проблем. Но е важно да знаете, че ще трябва да се изправите пред доста истини за себе си, както и пред много нерешени и отложени проблеми.

Справянето зависи от Вашата готовност и желание за окончателно приключване с тези проблеми!