Живот без дрога? Как да продължа напред ?


През последните години главния въпрос който ми задават моите пациенти е: „Без дрога – ОК. Но как да продължа напред? Как да си създам нов начин на живот, като до сега такъв не ми е познат?

Наистина това е главната опорна точка от която трябва да тръгне мотивацията за справяне с наркотиците. Съгласен съм, че началото е много трудно, но най-важна е мотивацията. В практиката си съм създал модел на общуване с тази пациенти като с партньори. Не си позволявам да напътствам, съветвам и контролирам тяхното поведение. Важно е те да осъзнаят водещата си роля за справянето си със зависимостта си от наркотиците и да пожелаят сами да създадат модела на собственото си ново начало. Заучените модели на несправяне са много удачно използвани в годините, затова най-важно е да се преустанови тяхното използване. Мотивацията да намериш себе си и да продължиш живота си е част от системата за убеждаване.

Другия момент е да потърсиш подкрепата от тези които биха ти я дали безрезервно. Но аз винаги съветвам подкрепящите: доверие – ДА, но на „кредит”. Това е доверието от което имаш нужда за да се справиш с проблема, но то е дадено при определени правила – нови правила за отношения с подкрепящата среда.

Кога да спра?

Ами сега! След като си взел това решение, след като си потърсил помощ – значи точно сега е настъпил момента на промяната. Значи ти е писнало да продължаваш саморазрушителните модели на поведение и осъзнаваш собствената си безпомощност пред тях.
Сега е момента, преди е било рано.! Винаги настъпва момента на осъзнаване и е много важно да се подкрепят усилията за справяне на човека. Понякога дори ми е по-трудно да убедя близките за необходимостта от подкрепа, отколкото самия човек с проблема със зависимостта.    Не е ли късно?

И тук идва един от важните въпроси:

Ами ако не се справя?

Няма такъв вариант. Успеха е заложен във всеки от нас. Въпрос на правилна оценка на ситуацията и подкрепа е да бъде взето решението, да бъде изготвен план за справяне и да се пристъпи към неговата реализация.

Ето тук на помощ идва хомеопатичната терапия за лечение на зависимости като създадох. В практиката си като лекар започнах да прилагам този нов метод, който се оказа изключително ефикасен, много евтин и достъпен.

За десет години по този метод се лекуваха 574 човека, като средния процента на успех е 68% /с петгодишна проследяемост за евентуален рецидив/. Това е висок процент, като се има предвид световната статистика показваща 1-7% излекуване или практиката за доживотна заместителна терапия с метадон, субститол, МSТ, бупренорфини и др.

Схемата на терапия по новия метод е според вида на употребяваното вещество и според индивидуалните характеристики на всеки пациент, модалностите, чувствителния тип и съпътстващите признаци.

Живот без дрога

Чрез хомеопатичните медикаменти повлиявам наркотичните зависимости по три основни начина:

  • · Първо – бързо и дълговременно блокиране на мозъчните рецептори за съответното наркотично вещество.
  • · Второ – изключително бързо изчистване на организма от токсичните вещества / в рамките на шест месеца /.
  • · И трето –  ефективно повлияване на психичния статус и лесна ресоциализация и адаптация в обществото.
  • · Към това следва да се прибави и изключително ниската цена на медикаментите прилагани в терапията!

Хомеопатичната терапия действа на принципа на подобието и безкрайно малките дози, като се стреми да стимулира организма да реагира адекватно при възникнали здравословни проблеми.  Така при лечението на наркоманиите не се натоварва организма с нови токсични дози от медикаментите на конвенционалната медицина. По този начин и изчистването на организма става много по-бързо в рамките на шест месеца / по статистика с традиционната терапия това става от 5 до 7 години /.

Друг фактор за успех е блокирането на мозъчните рецептори, което е изключително надеждно – пациенти направили рецидив в началото на лечението съобщават, че усещането при употреба на наркотичното вещество е било много слабо и неудовлетворяващо ги. Това ми служи като стимул за мотивация на пациента да се стреми към неупотреба на дроги. Самото блокиране на рецепторите води до липса на употреба на наркотици или намалено такова. Постепенно пациентът се научава да живее без наркотици, психологически подкрепян от лекаря и обкръжаващата го среда – сега тя не е възпрепятстваща употребата, а напротив, тя е подкрепяща за справяне с абстинентните желания. Стремежа да се възстанови нормалното социално функциониране – с възстановяването на контактите със семейството, приятелите и обществото, създават едно ново самочувствие на пациента и водят до окончателно приключване на проблема.

При терапията винаги паралелно прилагам и фамилно консултиране на семейството, за да може то да е адекватно на новите ххх потребности на своето дете. Да не забравяме, че близките – лъгани и заблуждавани, се явяват в ролята на съзависими към проблема на детето си, т.е. те с поведението си поддържат зависимостта му.

От изключително значение е и финансовата страна на лечението, възлизаща на около 200 евро за медикаменти за целия шестмесечен период на лечение – при 16 000 – 20 000 евро за същия срок терапия в Европа, а при дългосрочните програми и в пъти по-голяма. Тази сума е многократно по-ниска от парите необходими за лечение при други методи прилагани в медицината. Смятам, че всички мои пациенти и техните семейства  са на същото мнение.

Убеден съм, че хомеопатичната терапия на наркотичните зависимости е шанса на милиони млади хора да изживеят пълноценно живота си !