Метадонът убива нацията ни

В началото бих искал да подчертая моето професионално убеждение, че приемът на наркотици от всякакъв вид и количество е безусловно вреден и че деленето на наркотиците на тежки и леки, легални и нелегални /т.е. на опасни и безопасни/ е безразсъдно и цели декриминализация на част от наркотиците в бъдеще. Няма безопасни форми на употреба на наркотични вещества!

У човека употребяващ наркотици се развива зависимост към тези вещества, като така се стопира развитието му – неговия мироглед и личностовите качества, в крайна сметка – неговото развитие. В съответствие с тази деформация на личността се формират митове, характерни за зависимите от наркотици. Основната функция на наркомитовете е “психологическа защита” пред ужаса да осъзнаеш себе си като нелечимо болен и липсата на надежда за излекуване. В съответствие с това, най-разпространеният мит е този, че “можеш в случай на необходимост веднага и лесно да спреш употребата на наркотика”. Модификация на този мит се явява представата за това, че  наркотичната зависимост ще се преодолее лесно с някои препарати в повечето случаи продукт на нелегалния пазар на дроги.

Тук се проявява огромния дефект, заложен като бомба в Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на зависимостите в Република България. Големия акцент и бих казал малоумие на тази програма е рекламирането на метадоновите програми като „заместителни терапевтични програми”. По-голяма заблуда и безочлива лъжа няма. Да, те са заместващи, но не са терапевтични – няма измъкнал се от тях пациент. Да, такъв тип програми са необходими, но те са високопрагови. Включването в тях трябва да става при строго съблюдаване на правилата за включване и тези за добра лекарска практика. Да има доказана поне пет годишна употреба на наркотично вещество от групата на опиатите. Да има доказани най-малко три неуспешни опита за терапия по други програми. С предимство се ползват бременните жени и хората живеещи с ХИВ/СПИН, използващи венозно наркотици. При спазване на тези строги показатели става ясно, че прилагането на Метадон е  приложимо едва при 10% от хората, които сега са включени в тях

.methadone_newlabel_full-full

Безумието продължава и при неспазването на правилата за прием на Метадона. Масова практика е да се дават седмичните дози в шишенца за домашна употреба, нещо което е абсолютно в разрез с правилата на програмата. А колко от него веднага се продава на улицата.

Но за съжаление новите дилъри в „предоставящи” терапията стигат до там да прикриват данните и за високата смъртност вследствие на употребата ма Метадона. Те много добре знаят, че само три месеца са достатъчни техните клиенти да развият зависимост, която е в пъти по-силна от зависимостта към опиатите. Така само за три месеца те си осигуряват доживотни пациенти.

Всички тези неща се знаят, но до сега нито едно правителство не пое отговорността да предложи начин за излизане от тази ужасяваща ситуация в страната и да пресече този арогантен полузаконен бизнес на хората, които са призвани да лекуват без да вредят – май така се казваше в Хипократовата клетва.

Може би тази изразена от мен позиция изглежда крайна, но всъщност това е позиция на държавите в Европа. Като директор на балканския офис на Организация ЕКАД / Европейски Градове срещу наркотиците/, аз заявявам категорично, метадонови програми са необходими, но при спазване на всички изисквания за тях и реализирани от хора с морал и отговорност към пациентите си.

Метадоновите програми се израз на загриженост на обшеството към хората с проблеми със зависимост към наркотични вещества, намалява престъпните им действия, дава им шанс отново да се интегрират в обществото.

Но, нека да играем по правилата!