Терапия на наркотични зависимости

В практиката си като лекар се убедих, че с медикаментите използвани в психиатрията за терапия на наркотични зависимости не се постигат задоволителни резултати. Затова започнах да прилагам хомеопатична терапия съчетана с психотерапия. Разработих нова система за лечение, която се оказа изключително ефикасна, много евтина и достъпна. За десет години по тази система се лекуваха 432 човека, като процента на успех е 73%. Това е изключително висок процент, като се има предвид световната статистика показваща 1-9 % излекуване или доживотна заместителна терапия с метадон, субститол и други опиати, неводеща до пълно излекуване. В момента поддържам терапевтична програма за 40 души от цялата страна.

Чрез хомеопатичните медикаменти повлиявам наркотичните зависимости по три основни начина.
  • Първо – блокиране на мозъчните рецептори за съответното наркотично вещество.
  • Второ – изключително бързо изчистване на организма от токсичните вещества / в рамките на шест месеца /.
  •  И трето –  ефективно повлияване на психичния статус и лесна ресоциализация и адаптация в обществото.
          Като се прибави към това и  изключително ниската цена на терапията, считам че Българската медицина има с какво да се гордее.
narko zavisimost 2
Първата голяма победа, която убеждава употребяващия наркотици да приложи моята система за лечение се състои в това, че в първите 7-10 дни липсва физическа абстиненция или тя е изключително слаба и приемлива. Следва период на психологическа подготовка за първата вълна на психическата абстиненция настъпваща между 17 и 25 ден. Следва много работа за пренастройка на ценностната система на пациента до 2-3 месец когато настъпва втората вълна на психическа абстиненция.  Последните три месеца от терапията наблягам на поведенческа и психотерапия, фамилна терапия и ресоциализацията на пациента в обществото. Всички промени се отразяват положително на физическото и психическо състояние на пациентите ми. В края на курса на лечение те са „нови хора“, напълно осъзнали и преодоляли проблемите си свързани с наркотичните зависимости.
 
Както знаете хомеопатичната терапия действа на принципа на подобието и безкрайно малките дози, като се стреми да стимулира организма да реагира адекватно при възникнали здравословни проблеми. Така при лечението на наркоманиите не се натоварва организма с нови токсични дози от медикаментите на конвенционалната медицина. По този начин и изчистването на организма става много по-бързо / с традиционната терапия това става от 5 до 7 години /.  Друг фактор за успех е блокирането на мозъчните рецептори, което е изключително надеждно – пациенти направили рецидив в началото на лечението съобщават, че усещането при употреба на наркотичното вещество е много слабо и неудовлетворяващо ги. Това   стимулира пациента да се стреми към неупотреба на дроги. Самото блокиране на рецепторите води до липса на желание за употреба или намалено такова. Постепенно пациентът се научава да живее без наркотици, психологически подкрепян от лекаря. Стремежа да се възстанови нормалното социално функциониране – с възстановяването на контактите със семейството, приятелите и обществото, създават едно ново самочувствие на пациента и водят до окончателно приключване на проблема.
narko zavisimost 1
 
 Да не пропускаме и факта , че трябва паралелно да се прилага фамилно консултиране на семейството, за да може то да е адекватно на новите „стари“ потребности на своето дете.
От изключително значение е и  финансовата страна на лечението, възлизаща на около 200 евро за медикаменти за целия шестмесечен период на лечение /при 16 000 – 20 000 евро за същия срок терапия в Европа/. Тази сума е многократно по-ниска от парите необходими за лечение при други методи прилагани в медицината. Смятам, че всички мои пациенти и техните семейства  са на същото мнение.
Хомеопатичната система, която прилагам в практиката си, предизвиква изключителен интерес сред колеги от други страни. Имам възможността и  проследявам развитието на проблема с наркотичните зависимости в Италия, Германия,  Русия, Украйна и Прибалтийските държави. Запознах се на място с проблема и решаването му във Бон, Кьолн, Берлин, Вилнюс и Киев.
 
Убеден съм, че хомеопатичната терапия на наркотичните зависимости е шанса на милиони млади хора да изживеят пълноценно живота си !
 
Системата разработена от мен няма аналог в световната практика.