Хомеопатия за спортната зала

Попитали един философ: „Кое е най-важното и цен­ното за човека в живота му – богатството или славата?“ Мъдрецът помислил малко и отвърнал: „Нито богат­ството, нито славата не правят човека щастлив. Но здравето може да даде на човека и едното, и другото, и третото.“

Многобройните научни изследвания доказват, че повечето хора не доживяват до годините, до които биха могли да доживеят. Към главните днес патологични фактори, водещи до тежки болести и преждевремен­но стареене, се отнасят: стресът на съвременния свят, неправилното хранене и заседналият начин на живот. Както вече сте разбрали, до голяма степен всичко може да се регулира от самия човек. За това е писал и известният римски философ Сенека: „Животът ни не е кратък, ние го съкращаваме.“ И дейст­вително, в тези думи има дълбок смисъл.

Лекарите и учените разглеждат различните физичес­ки упражнения и разумните физически натоварвания като действено средство за оздравяване на организма, за предотвратяване на много заболявания, за увелича­ване продължителността на живота. Днес на пътеките за бягане и в спортните зали идват все повече желаещи Да поддържат добра физическа форма, да се избавят от излишните килограми и сантиметри, да придобият атлетично телосложение.

Хомеопатията ще бъде интересна и полезна за тези, които желаят да се заемат с този вид оздравяване и искат да постигнат резултати преди своите съседи на алеята за тичане или на тренажора без вреда за здра­вето си, каквато се причинява например от приема на известните биологично активни стимуланти и химични допинги. Хомеопатичните препарати в този смисъл нямат равни, тъй като поради свръхмалките си концен­трации не са токсични, за всеки тип телосложение и конституция се подбират индивидуално и действат на тъканния обмен на принципа: „3а да тича конят по-бър­зо, не използвай камшик, а овес“.

Хайде заедно да си припомним някои общи физи­ологични особености, които е важно да се отчитат при съставянето на лична програма за занимания и индивидуална схема за вземането на хомеопатичните препарати.

Всяка физическа работа се извършва с участието на голям брой мускули. При жените мускулите съставля­ват 35% от тежестта на тялото, при мъжете – 42%, а при тренираните спортисти – до 50%. В човешкото тяло има над 600 мускула. Главният мускул е сърдечният. Сърцето ни като малка помпа непрекъснато тласка кръвта по кръвоносните съдове, а тя доставя и в най-отдалечени­те участъци на тялото хранителни вещества и кислород,  като същевременно прибира продуктите от тъканната обмяна, които трябва да се изведат от организма.

Когато правим физически упражнения, ние укреп­ваме сърдечния мускул. Установено е, че честотата на сърдечните съкращения при тези, които не се зани­мават със спорт, средно е по-висока с 20%, отколкото при спортуващите. Не е трудно да се пресметне, че при учестяване на сърдечния ритъм само с 5-10 удара в минута, сърцето за едно денонощие извършва 7-14 хиляди излишни съкращения. Ето защо физическите натоварвания, при които се тренира задължително сърцето, се смятат от кардиолозите за добра профи­лактична мярка срещу инфаркт на миокарда и хипертонична болест.

Единственото, което е необходимо да се помни ви­наги, е, че сърцето осигурява работата на всички оста­нали 600 мускула в тялото. Ако по време на занимани­ята можете да давате почивка на едни мускули, докато натоварвате други, сърцето се труди непрекъснато и интензивно. По време на тренировка в залата честота­та на сърдечните съкращения достига 120-170 удара в минута, и в такъв режим трябва продължително да се трудите за постигането на резултати.

Тези, които се опитват с помощта на тренировки да отслабнат, като стопят мазнините, трябва да знаят, че през първите 15-20 минути интензивна мускулна ра­бота необходимата енергия се получава в резултат на преобразуването (окисляването) на въглехидратите, и чак след това, когато резервът от въглехидрати се изчерпи, се преминава към окисляване на мазнините. При физически тренираните хора, привикнали към постоянните мускулни натоварвания, преминаването към окисляване на мазнините става много по-рано. Ето защо, който пристига в спортната зала със сериозни на­мерения, трябва да се подготви за упорит труд. Готови ли са за това вашето сърце и вашите съдове?

Спортът и артериалното налягане 

Най-напред, преди да се решите да спортувате, тряб­ва да проверите какво е артериалното ви налягане. По­вечето хора с хипертония не знаят за своето състояние и не усещат повишаването на артериалното налягане дотогава, докато при тях не се развият острите прояви на заболяването (хипертонична криза), която често въз­никва след неумели занимания със спорт. В условията на повишено артериално налягане за поддържането на кръвообращението сърдечният мускул трябва да рабо­ти с по-голямо натоварване и като следствие безконт­ролните занимания със спорт го пренатоварват и водят до плачевни резултати. С един наш познат се случи така, когато веднъж реши сериозно да се заеме със здравето си, състави си пълен списък на методи за оздравяване, разписание на спортните си занимания през седмицата, но не беше оценил правилно здравословното си със­тояние и започна непредпазливо. Още след първото си посещение в спортната зала се озова в болницата с хипертонична криза. Движението, както и лекарствата, изисква точна дозировка и разумно прилагане!

При всеки случай на хипертонична криза се пред­полага задължителното участие на лекар. Но някои хомеопатични препарати, необходими за поддържане работата на сърцето и укрепване на сърдечния мускул, подложен на постоянно повишаващи се натоварвания, можете да вземате самостоятелно:

» ГЛОНОИН 5 – може да се взема винаги преди началото на каквито и да е физически натоварвания. Това средс­тво е особено полезно за новаците, непривикнали към натоварвания – при тях кръвното налягане се вдига прекомерно и сърцето се претоварва. Препаратът се взема по 7 гранули и се разтапя под езика. Ако по време на заниманията внезапно ви заболи глава или се появи чувството, че тя пулсира и се разпъва, възникнат усещания за тежест или натиск върху гърдите, препаратът може да се вземе още няколко пъти до изчезването на тези симптоми.

» НАЙЯ 9 – взема се неведнъж (до отзвучаване на прис­тъпа) през всеки 5-10 минути по 7 гранули под езика при поява на болка и натиск в гърдите и сърдечната област, с разпространяване в лявата ръка, възниква усещане за страх. При това се наблюдава сърцебиене с изразена пулсация в сънните и слепоочните артерии.

» АКОНИТ 5 – приема се по същата схема при силно сърцебиене, пробождащи болки в сърцето, силно зачервяване на лицето, прилив на кръв към главата, усещане за горещина, световъртеж, страх от смъртта.

» КРОТАЛУС 9 – действа ефективно, когато повишеното артериално налягане се проявява с тъпа болка в тила, внезапни кръвотечения от носа, усещане за трепере­не на сърцето.

» ВЕРАТРУМ АЛБУМ 9 -добро средство за пациенти, при които нарушеното кръвообращение се изразява в съ­дова недостатъчност с обилна студена пот по тялото и особено по лицето. При това лицето побледнява, тя­лото е студено. Възниква силно сърцебиене със слаб пулс, гадене, понякога повръщане.

За укрепването на сърдечния мускул и за профилак­тика на преждевременното му износване на хората, които интензивно и продължително се занимават със спорт или с физически труд, се препоръчва да из­ползват хомеопатичния комплекс АРНИКА 9, НАЙЯ 9, КРАТЕГУС 5 – трите препарата може да се пресипят в един съд, да се разбъркат добре и да се съхраняват във флакон от тъмно стъкло. Вземат се по 10-12 гранули от сместа 2-3 пъти дневно, като се разтапят под езика.

Някои хора, които се занимават със спорт, имат необичайни оплаквания от сърцето си. По време на активни движения например те не изпитват никакъв дискомфорт, но ако си починат един-два дни, се появяват болки, пробождания в лявата половина на гръдния кош. Тези усещания са показание за приемане на хомеопатичния препарат РУС ТОКСИКОДЕНДРОН 9 – по гранули 2-3 пъти дневно.

Особености на индивидуалната конституция

Когато говорим за благотворното влияние на физи­ческите упражнения върху организма, трябва да подчертаем, че то се проявява най-пълно, ако физическото натоварване се намира в идеално съответствие с физиологичните възможности и индивидуалните особенос­ти на организма. Мнозина мислят, че ако изпълняват комплекса упражнения, предложен от треньора или описан в някоя книга, то непременно ще постигнат или поне ще се приближат до желания от тях облик. Това е заблуда, тъй като физическите упражнения не са в със­тояние да променят индивидуалната конституция. Те само могат да я подобрят или влошат в зависимост от правилността на избора на вида спорт, режим, диета.

Индивидуалните признаци на конституцията са: тип телосложение, характер на протичане на нервните процеси, тип нервна система, съотношение на кос­тната, мускулната и мастната тъкан в структурата на организма, индивидуалният характер на обмяната на веществата и съответно индивидуалната способност на организма да понася физически натоварвания. Ако сте заинтересовани наистина от постигането на добри резултати, постарайте се определите своя тип консти­туция и като индивидуален „конституционен витамин вземайте своето хомеопатично средство. То ще хармонизира вашите обменни процеси, ще усили ефектив­ността на индивидуалните адаптационни механизми към физически натоварвания и ще увеличи ефекта от тренировките. Нека разгледаме някои най-често сре­щащи се и разпознаваеми типове индивидуална конс­титуция.

Човекът от тип Калкарея карбоника се характери­зира със склонност към затлъстяване, пълнотата е от женски тип – в долната част на тялото, бедрата, таза, корема, краката. При мъжете от този тип натрупването на тлъстини освен по корема става и по гърдите. Пъл­нотата в горната част на тялото – раменния пояс, ръце­те, гръдния кош – е свойствена на друг тип.

Девойките от типа Калкарея карбоника обикновено на пълни, с болезнени менструации, набъбване и бо­лезненост в млечните жлези, нерядко страдат от обил­ни бели течения. Карбоничният тип обича топлината и се бои от студа. Темпераментът на този тип е уравнове­сен, силен, надежден поради постоянството си, близък е до флегматичния. Движенията на такъв човек са спо­койни и бавни. Силната страна на този тип е в психич­ната устойчивост и издръжливостта. Най-често жените от този тип отиват в спортната зала с единствената цел да отслабнат.

Типът Кали карбоникум по много особености напом­ня предишния, но се отличава с много красивата мека кожа, почти без бръчки, склонност към отоци по кле­пачите сутрин, изразена слабост и бързо уморяване на всички мускули. Слабостта на скелетната мускулатура е особено изразена в мускулите на гърба и крайници­те, не позволява многократно да се изпълняват едни и същи упражнения, дълго време да се остава в едно положение. Винаги е налице потребността да се про­меня позата – ако човек от този тип стои дълго, скоро възниква потребност да се облегне на нещо и да про­мени положението на краката, тъй като те много бързо се уморяват. Понякога при неправилно дозирани физи­чески упражнения във връзка с конституционната сла­бост на сърдечния мускул може да се появят бодежи в сърцето и нарушения на сърдечния ритъм. При човек от този тип е повишена чувствителността към болка, той е склонен често да потреперва, дори по време на сън.

Типът Калкарея фосфорика е човек с висок ръст, слаб, с астенично телосложение, с тесен и плосък гръ­ден кош, със слабо изразена мускулатура, бързо се уморява по време на физически натоварвания. Най-из­пъкващата черта на този тип е неговата хиперчувствителност, която е дотолкова изразена, че понякога има болезнен характер. Прекомерно повишената чувстви­телност е към всякакви външни фактори без изключе­ние – шум, светлина, миризми, музика, допир, излъчва­не (включително и ултравиолетово). Има удивителна чувствителност към бури. Повечето хора, когато чуят гръмотевицата, доста спокойно чакат следващата. До­като фосфорният тип очаква всеки нов гръм със страх и търси къде би могъл да се скрие. Тъй като е астеничен тип, той, дори да спортува, не се отличава с развити мускули. Затова пък обича да е в компания и другите много го харесват. Интересува се повече от общуване­то, отколкото от самите занимания, което създава бла­гоприятен психологичен климат в спортната група.

Човекът от тип Натриум муриатикум е обикновено слаб, с тънки кости, но с голяма потребност от физи­ческа активност. За него двигателната дейност е от жизнена важност и жените от този тип често отиват в спортната зала„да изпуснат парата“след тежък ден или семеен скандал. Те са много потайни и обидчиви, не обичат да споделят трудностите си с другите, предпо­читат уединението и индивидуалните спортни занима­ния (пълна противоположност на предния тип). Други външни признаци са сухата кожа и сухите напукани устни, които трудно се поддават на лечение, особено през зимата. Характерна е силната жажда и обилното приемане на течности, без да се получават отоци при това, има изразено желание за солени храни.

Тип Арсеникум албум е подчертано акуратен. Това се отнася до всичко – външен вид, работа, начин на разсъждаване, планове, спортни занимания. Арсеновият тип винаги е спретнато облечен и често е педант. Има добре развити мускули, изразено атлетично телосло­жение и като че ли е специално създаден за успех в спортната зала. Самата дума „арсен“ в превод от гръцки означава силен, мъжествен. Слабото място на този тип е кожата. Тя почти винаги е с обриви от типа на лишеи­те, лющи се, често сърби. През лятото състоянието й се подобрява.

Типът Калкарея флуорика не може да остане неза­белязан. Външно признаците на типа се проявяват в множество аномалии. Деформациите се виждат в много части на скелета. Гръдният кош може да е асиметричен, гръбначният стълб – силно изкривен, по костите на крайниците често има израстъци, ставите са възловати и често деформирани. Походката е лишена от грация и пластичност (за разлика от фосфорния тип), обикнове­но е рязка, ъгловата, неправилна. Поради това човекът от флуорен тип понякога криво и асиметрично дефор­мира обувките си. Той сякаш не може да стои изправен, чувства се неуютно в нормална поза. Лицето, което е предназначено да отрази красотата, хармонията и съ­вършенството на човека, при този тип носи печата на дисхармонията. Различни по размер и форма очи, неправилна форма на носа. Зъбите най-вече издават този конституционен тип – те са криви, неправилно разпо­ложени, растат един върху друг или са раздалечени от големи разстояния, издават се напред, някои липсват поради вродена недоразвитост.

Дисхармонията се отразява и жестовете – те са неа­декватни. Такъв човек при изпълнение на упражнения­та заема причудливи пози.

А сега си припомнете какви са хората, които заедно се вас се занимават в спортната зала – може би ще ги погледнете с други очи.

Избраното конституционно средство трябва да се приема в потенция (хомеопатично разреждане) С 30, по 7 гранули преди заспиване вечер, да се разтворят под езика. То ще помогне за хармонизирането на ин­дивидуалните конституционни процеси и включването на собствените приспособителни и оздравителни ме­ханизми на вашия организъм.

Но в хомеопатията има средства, които ще бъдат по­лезни на всеки, който целенасочено се занимава с усъ­вършенстване и укрепване на тялото си. Тези препара­ти чрез висшите центрове за регулация на жизнената дейност (хипоталамус) съдействат за нормализацията на приспособителните процеси в интензивно работе­щите мускули. За да работят мускулите ефективно, те в отговор на физическото натоварване оптимизират изработването на необходимите хормони и метаболити в нужното количество и в нужното време. Към тях се отнасят:

СИЛИЦИЯ (силиций) – хомеопатичната научна ли­тература свързва това средство със здравината на основните опорни тъкани в организма (костна, съеди­нителна), а също със здравината и формата на всеки орган. Препаратът ускорява процесите на зарастване и подобрява качеството на костите, опорната съеди­нителна тъкан, свързващия апарат. На тренирания и здрав човек той ще помогне за физическото усъвър­шенстване чрез по-бързото нарастване и здравина на мускулите и укрепване на връзките. Някои наричат силиция хомеопатичен допинг, еликсир за бодрост – толкова бързо и благоприятно въздейства той. За физически здрави хора най-добрата дозировка е СИ­ЛИЦИЯ 9 – по 7 гранули 2-3 пъти дневно. За хора със слаби мускули и крехки кости е подходящ приемът на СИЛИЦИЯ 30.

ЛИКОПОДИУМ 30 – смята се за най-доброто средство за увеличаване на мускулната маса и укрепване на мускулатурата. Приема се по 7 гранули сутрин, през деня и преди лягане. При вземането на този препарат трябва да се има предвид, че ефектът му се развива продължително. Той позволява мускулите по-продук­тивно да отговорят на натоварванията и ефективно натрупва мускулна маса. Съдейства за избирателното стягане на коремната преса и отстраняването на несъ­размерно големия корем.

ОЩЕ НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА

Ако не работите или имате възможност да тренирате по всяко време на деня, то най-оптималното за сва­ляне на килограми еутрото. Обикновено през нощта организмът „изяжда“ голямата част от своето „гориво“ (съдържащият се в мускулите гликоген), с който сте се запасили предната вечер. Ето защо, ако се занимавате с физкултура в сутрешните часове, организмът няма да има друг избор, освен да започне да използва енергия­та от мастните депа. При това веднага след събуждане в продължение на 20-30 минути трябва да изпълнявате само аеробни упражнения, без силови натоварвания. Тренировката с тежести и натоварване правете 1,5-2 часа след закуска, в противен случай няма да имате сили да изпълните упражненията правилно. Тренирането сутрин изгаря повече мазнини и същевременно ускорява обмяната на веществата за целия ден.

При интензивно физическо натоварване организмът губи много течности (повече с потта и по-малко при ди­шане). Изчислено е, че за един час активни упражнения организмът изхвърля 1,5 л вода. При загубата на вода кръвта се сгъстява, което на свой ред отново затрудня­ва работата на сърцето.

Ето защо пийте вода преди, по време и след спортната тренировка. Но и тук има някои особености: ако изпиете много вода или тя е топла, ще възникне чувство на те­жест. Препоръчва се да си приготвите 1,5 л студена вода, в която можете да разтворите необходимите за вас хомеопатични лекарства (гранули или капки), като интен­зивно разтръсквате. Половин час преди тренировката трябва да изпиете около половин литър от приготвената вода. В процеса на заниманията на равни интервали правете кратки почивки, през които отпивайте по две-три глътки. По време на тренировката трябва да изпиете не по-малко от половин чаша вода, а след нея изпийте останалото, без да бързате, на малки глътки.

Тренировките нямат смисъл без необходимата по­чивка. Необходимо е да отделяте внимание на периода на възстановяване. На това ни учи самото ни сърце, нали постоянната му неуморна работа, съответстваща по време на продължителността на човешкия живот, се осигурява от съотношението между периодите на  работа и почивка. Съкращаването на сърдечния мускул съставлява средно 38%, отпускането и почивката – 62% от целия сърдечен цикъл. Вслушайте се в сърцето си!

За по-бързото възстановяване на организма след физически натоварвания се препоръчва вземането на следните хомеопатични лекарства:

» АРНИКА 9 – вземат се по 7 гранули 2-3 пъти дневно след интензивни физически тренировки с пренапрягане на силите.

» АРГЕНТУМ НИТРИКУМ 9 – при изразена слабост в кра­ката и треперене на крайниците, засилване на болките в тях при движение.

» ЛЕДУМ 5 – усещане за изтръпване и скованост в кръс­та, трудно раздвижване сутрин.

» КРАТЕУС 5 – за възстановяване на сърдечния мускул.

Хората, които спортуват постоянно, често изпитват различни неудобства заради случайни травми. Това е особено характерно за новаците, които се стремят колкото е възможно по-бързо да постигнат резултати и прекаляват с тренировките, могат да разтегнат сухожилия и др. Съветваме ги да пробват следните проверени в практиката хомеопатични препарати:

» РУС ТОКСИКОДЕНДРОН 5 – приемат се по 7 гранули 2 – З пъти дневно при увреждане на ставите и разтягане на сухожилията. Същото средство във вид на мехлем може да се втрива в болезнените области.

» АНГУСТУРА Х 3 – при травми, придружени с контракту-ра на мускулите.

» РУТА Х 3 – при травми (удряния) на костите, надкост­ницата, хрущялите, особено в глезенната и китковата става, при увреждане на ахилесовото сухожилие.

Физическите упражнения са ефективно профилак­тично средство, предпазващо човека както от редица заболявания, така и от преждевременното настъпване на старостта. Но не прекалявайте с усърдието и не се уморявайте до изнемога! Не посещавайте спортната зала насила, тъй като с това само задълбочавате стреса!Ако на следващия ден след спортна трениров­ка се събудите разбити, изтощени, в лошо настроение, значи сте се преуморили. Необходима ви е почивка.

Запомнете: учените са доказали, че на фона на пос­тоянни и големи физически натоварвания, превишава­щи физиологичните потребности и възможности на ор­ганизма, в него рязко се ускоряват процесите на окисляване, износване и стареене. Това доказва и опитът на професионалните спортисти, чийто организъм се износва рано и се състарява преждевременно. Изслед­ванията на геронтолозите също сочат, че хората, които се занимават с интензивен физически труд, не живеят дълго. Вие трябва да решите с каква цел спортувате: за да направите живота си дълъг, приятен и пълноценен, с красиво и гъвкаво тяло, или се готвите за гладиаторска битка. Всичко хубаво е с мярка.

Предлагам на своите пациенти една уникална статия на

Сергей Баракин, Ирина Баракина