Лекари – хомеопати

Лекарят-хомеопат е този, който след завършване на медицина е допълнил обучението си чрез задълбочено изучаване на хомеопатията.
 
Лекарят-хомеопат не изключва използуването на други терапевтични методи или медицински концепции.
 
Хомеопатията дава възможност на всеки лекар да разшири своите терапевтични възможности.
 
Хомеопатичният метод, както и всеки терапевтичен метод изисква диагностика и личен разговор с лекуващия лекар.