Хомеопатия за спортната зала

Попитали един философ: „Кое е най-важното и цен­ното за човека в живота му – богатството или славата?“ Мъдрецът помислил малко и отвърнал: „Нито богат­ството, нито славата не правят човека щастлив. Но здравето може да даде на човека и едното, и другото, и третото.“ Многобройните научни изследвания доказват, че повечето хора не доживяват до годините, до …

Хомеопатия за спортната зала Read More »