Медитацията – път към себе си и начин на живот

Медитацията предлага алтернатива на чисто материалистическите ценности на съвременния живот. Тя е средство за хармонизирането или решаването на явния конфликт между духовния и материалния аспект на съществуването. Медитацията не е бягство от реалността, а път за откриването на истинския Аз – на духовното същество, душата. Основната цел на медитацията е да даде възможност на индивида …

Медитацията – път към себе си и начин на живот Read More »