Нелекарствената терапия като следващ етап в медицината

ЕВОЛЮЦИЯТА

През 2005 година на медицинска конференция в Швейцария се сложи началото на нова ера в медицината. Повече от десет години лекари: психиатри, интернисти,  хомеопати, аюрведа терапевти, акупунктура терапевти, физици и инженери стартирахме разработване на програма за лечение на болестите на човека, с приоритет търсене на немедикаментозен метод на терапия.

Още от началото сформирахме няколко екипа, работещи по различни аспекти и възможности за създаване на нов модел и подход за лечение на всички болестни тенденции и заболявания регистрирани и описани от съвременната медицина. На тази разработка посветихме повече от 10 години, работейки професионално пет екипа ентусиазирани колеги от България, Япония, Индия, Аржентина и Китай.

 Чрез Индивидуалната Диамантена Терапия /ИДТ/ се влияе на най-тънките нервни влакна с мощен и неувреждащ сигнал произвеждан от кристали. Тези неврони отделят невропептиди, чието действие стартира каскада от процеси в човешкия организъм, които водят до превеждане в норма на нарушените му функции. Човешкият организъм има неограничени възможности за самовъзстановяване, а ИДТ е начинът да подтикне организма в правилната посока сам да се възстанови.

Индивидуалната Диамантена Терапия генерира и предава на тялото индивидуално дозирано количество стимулиращи електроимпулси, които са моделирани така, че да наподобяват физиологичните, характерни за тялото биотокове. ИДТ е уникална по рода си електротерапевтична технология, която работи на принципа на биологичната обратна връзка. В хода на терапевтичния процес, всеки сигнал на уреда контролира телесната активност и в същото време е контролиран от постоянно променящото се състояние на организма. Поради това всеки следващ сигнал е различен от предхождащия, което предотвратява привикване към въздействието, преди организма да е генерирал достатъчно количество невропептиди, необходими за преодоляване на патологичния процес и възстановяване на нормалните функции. Натрупаният практически опит от екипа ни показва, че няма болест, която да не се повлиява благоприятно от тази терапия!

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Използването на Индивидуална Диамантена Терапия е показано във всеки стадий от лечението на заболяванията на:

Опорно-двигателния апарат – стави, сухожилия и мускули

Нервната система – централна и периферна

Храносмилателната система – целия храносмилателен тракт

Дихателната система – УНГ и Белодробни болести

Кардиология и съдова система – артерии, капиляри и вени

Отделителната  и полова система

Гинекологични заболявания.

Неопластични процеси и туморни формации

Автоимунни заболявания и кожни заболявания

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Апаратурата на Индивидуалната Диамантена терапия е двукомпонентна:

Първата е диагностичната част. Тя се фокусира върху сканиране на биоритмите на организма, достигащи до мозъка. Апарата е електромодулатор, който разчита мозъчните биовълни и оказва общо регулиращо въздействие върху физиологичните системи на човешкото тяло при широк спектър заболявания.

Втората е терапевтичната част. Терапията може да се използва за корекция на патологични състояния на всички органи и системи. На пръв поглед изглежда сложно, но принципите на действие на апарата са да помогне на организма сам да се пребори със страданието, добавяйки зрителни и звукови вълни, балансиращи вътрешното енергийно равновесие. Това е технология основаваща се на трептенето на кристали, създаваща индивидуални честотни характеристики за всеки човек.

ИНДИВИДУАЛНАТА ДИАМАНТЕНА ТЕРАПИЯ лекува не болестта, а причината. Тя се справя с редица страдания, когато стандартните методи на лечение са безсилни. ИДТ представлява среща на древното лечителско изкуство с електронна технология от бъдещето. Тя помага на тялото да коригира и завърши собствената си оздравителна програма. Терапията не атакува само конкретния активен патологичен процес, но води и до възстановяване на общото физическо и психическо състояние. Постига се отлично и бързо възстановяване след стреса предизвикан от физическото и умствено натоварване по време на болестта.