За д-р Димитров

Д-р Ивайло Димитров живее в гр. Бургас.Роден е през 1967г. Женен с едно дете.

Завършва Медицински университет – София през 1998 г.

Специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия. Член на Български лекарски съюз, Българска Психиатрична Асоциация и Българска Лекарска Хомеопатична Организация.

Притежава следните  квалификации:

 

 • Специализация по Психиатрия – София
 • Специализация по Хомеопатия –– София, ЦОРХ
 • Работа със зависими от психоактивни вещества – гр. Бон/три години
 • Групова динамика и процес -Държавен университет – гр. Петербург
 • Позитивна психотерапия – Държавен университет – гр. Петербург
 • Фамилно консултиране – гр. Стокхолм/пет години
 • Овладяване на стреса – гр. Тбилиси/две години
 • Метадонова програма -Национален център по наркомании
 • Консултиране за ХИВ+ и пациенти със СПИН и техните семейства – лицензиран национален треньор
 • Работа със зависимости – Национален център по наркомании
 • Спешна медицина – гр. Варна

Кариерно развитие:

 • Преподавател по Хомеопатична терапия за лекари и фармацевти – Медицински университети София, Пловдив, Варна и Плевен.
 • Преподавател по Хомеопатична терапия за лекари – Медицински Университет, гр. Истанбул, Турция
 • Терапия на наркотични зависимости – частни клиники в гр Делхи и гр Калкута, Индия.
 • Обучител по сексуално и репродуктивно здраве – лицензиран професионален обучител от UNFPA/Фонд за народонаселение на ООН и Национална програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на министерство на здравеопазването
 • „Социална работа с алкохолизъм и наркомании“ – Преподавател в Бургаски свободен университет / четири години
 • Директор на Дирекция „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ на Община Бургас
 • Директор на Балкански офис на организация ECAD /Европейски градове срещу наркотиците/ – със седалище в гр. Стокхолм
 • Председател на общински съвет по наркотични вещества – Бургас
 • Офис менниджър на :Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ
 • Лекар консултант – Програма на Каритас „Мобилен кабинет за хора зависими от психоактивни вещества“
 • Ръководител на Общински превантивно-информационен център за наркотични вещества